Een 4,7 op basis van 231 Google reviews!

Routebeschrijving info@coatingvloer.nl 020 - 845 26 50
Offerte

Disclaimer

De informatie op de website van Coatingvloer.nl wordt zo zorgvuldig mogelijk weergegeven. Er kunnen zich echter situaties voordoen, waarin de informatie niet op een juiste manier of op een onvolledige manier wordt weergegeven. Coatingvloer.nl is niet verantwoordelijk indien informatie op deze website op enig moment onjuist of onvolledig blijkt te zijn. De beschikbare informatie wordt regelmatig bijgehouden en wijzigingen die betrekking hebben op de inhoud worden zonder kennisgeving aangebracht.

Auteursrechten

Bezoekers van deze website mogen op geen enkele wijze content van deze website openbaar maken, kopiëren, delen, voor commerciële doeleinden gebruiken of ter beschikking stellen aan derden zonder dat daarvoor eerst schriftelijke toestemming is verstrekt door Coating Vloer & Company.

Hyperlinks

Er wordt op deze website gebruik gemaakt van links. Coating Vloer & Company is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor informatie die beschikbaar wordt gesteld op websites waar via links op deze website naar verwezen wordt. Bovendien vloeit uit het vermelden van links naar andere websites niet automatisch voort dat Coating Vloer & Company instemt met de informatie, inhoud, diensten, beleid of producten die op de website waar een link naar is, vertoont wordt.

Privacyverklaring

De privacy van bezoekers is gewaarborgd en door gebruikers van deze website verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Verstrekte gegevens worden door ons niet aan derden ter beschikking gesteld zonder dat daar voorafgaand om toestemming is gevraagd.

Aansprakelijkheid

Coating Vloer & Company is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit een bezoek aan de website Coatingvloer.nl. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade die in een ander opzicht gerelateerd is aan het bezoek of gebruik van deze website. Verder sluit Coating Vloer & Company aansprakelijkheid uit met betrekking tot directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van informatie die via het bezoeken van deze website is verkregen.

Coating Vloer & Company BV

Vrijblijvende offerte
aanvragen

Snelle offerte aanvraag

Laat uw gegevens achter en ontvang een geheel vrijblijvende offerte.

Als het alleen om een badkamer gaat, kunnen wij u helaas niet verder helpen.